Média és marketing alapismeretek oktatás

A  média és marketing alapismeretek képzéséről

 

A képzés időtartam: 150 óra

Az oktatás helyszíne: Szombathely, Kálvária u. PROMO Szövetkezet irodahelyisége


A képzéssel kapcsolatos elvárás a marketing ismeret alapjainak megismertetése, és gyakorlati alkalmazásának elsajátíttatása volt, valamint a médiaismeretek alapjainak készségszintű megismertetése.  

 

Készségfejlesztés órák megmutatták a hallgatók kommunikációs előnyeit és azokat a területeket, ahol jelentős fejlesztésre lesz szükség. A verbális, és metakommunikációs elemek gyakorlása kiváló csoportmunka is volt, mivel mindenkit megmozgatott, és egy kicsit már a kreativitást is fejlesztette. A készségfejlesztési gyakorlatokat az elsősorban elméleti órák végén is gyakran elővettük.

 

Marketing alapok, és az alapvető összefüggések tárgy elméleti órákat jelentett, de úgy érzem, s ez a későbbiek során is visszaköszönt, hogy a marketing szemléletű gondolkodást sikerült elültetni a hallgatókban. Ez már jelentős eredmény. A marketing terv részeinek megismerését követően a tervezés is

 

A marketingkommunikáció már jelentős gyakorlati feladatsort is tartalmazott, hiszen a médiaterv összeállítása a későbbi években is feladata lesz a csoportnak. Ezen a területen később bevételre is számít a szövetkezet.  

 

Üzleti kommunikációs ismeretek, és a tárgyalástechnika roppant izgalmas témaköröknek bizonyultak. A tárgyalások felépítése, lebonyolítása, alkudozás gyakorlatai megmozgatták a hallgatók fantáziáját. Minden gyakorlati feladatot nagy kedvvel, komolyan összpontosítva végeztek el.

 

A sajtókapcsolati ismeretekbe már egy kicsit belepillanthattak a diákok, hiszen a projektnyitó rendezvényt is sajtótájékoztatóval kötötték össze, amelynek szervezésében aktívan részt vettek a jelöltek. Érdekes volt tapasztalni azt is, hogy az írásos feladatok terén az első sajtóközleményt többször is átfogalmazták, mire a közösség elfogadhatónak tartotta azt. A képzésről kellett írniuk, és végül sikerült a megjelentetésre is alkalmas írásokat készíteni.

 

A projektgenerálás gyakorlása lehetőséget adott arra is, hogy innovatív, kreatív gondolkodásukat is kipróbálják és fejlesszék a diákok.  A projekt megszervezése, levezetése is gyakorlati tervezést is igényelt, amit jól oldottak meg a jelöltek.

 

A rendezvényszervezés tárgy elméleti anyagát megismerve ugyancsak élvezetes órákat éltünk át az üzleti etikett és protokoll anyag megbeszélése során. Ismét a gyakorlati elemek bizonyultak a legélvezetesebb pillanatoknak.

 

A médiaismeretek során a nyomtatott, vagyis a print média, valamint az elektronikus média működését, a tömegkommunikáció hatásait, mechanizmusát ismertük meg. Többeknek volt már alapismerete ezen a területen, így könnyen haladtunk az anyaggal. A gyakorlati képzéshez szükséges alapismeretek mindenki sikeresen elsajátította.

"Öröm volt együttdolgozni a csoporttal, mert érztem, hogy fontos számukra az, hogy ne csak eltöltsék az idejüket, hanem éljennek azzal a lehetőségel, amit a sors bíztosított számukra."

 

Lovass Tibor 

  Oktató