Szervezetfejlesztés tréning

 

Beszámoló a Promo Szociális Szövetkezet szervezetfejlesztési képzéséről


Időtartam: 60 óra

HelyszíneSzombathely, Kálvária u. PROMO Szövetkezet irodahelyisége

 

A program már a kezdetektől nagyon jó légkörben zajlott. Optimális létszám, nyitott résztvevők jellemezték a képzést.

 

Az elvárások között tipikusan az fogalmazódott meg, hogy pörgős, lendületes, a gyakorlatban is használható ismeretek, kompetenciák jelenjenek meg, többen azt fogalmazták meg, hogy mivel fiatal pályakezdők, gyakorlati tippeket szeretnének a beilleszkedésük segítésére.

A fenntartások főként az unalomról, a túl elméleti megközelítésről szóltak, illetve arról, hogy túl elméleti lesz a képzés, fel nem használható ismeretekkel a gyakorlatban.

 

Bevezetőként a szervezetfejlesztés rövid történeti áttekintése után a fogalom tisztázására került sor a mai változó, globalizált világban. 

A küldetés is meghatározásra került: A dunántúli és a burgenlandi vevőkör magas szintű kielégítése a marketing- és médiapiacon.

 

A szövetkezet jövőképe: Szombathelyen piacvezető, a régióban ismert (a potenciális vevők minimum 60 %-a ismerje).

A jövőkép elérése érdekében meghatároztuk a legfontosabb célokat: a potenciális célpiac konkrét beazonosítása és hatékony megszólítása. A kezdő kollégák betanítására konkrét cselekvési tervet határoztunk meg.

 

A motiváció témaköre nagy érdeklődést váltott ki. Beazonosítottuk, hogy a korral jelentősen változhat, kit, mivel lehet ösztönözni. Nagy "aha" élményhez juttatta a résztvevőket az úgynevezett T-játék, amely a szervezeten belüli kommunikáció nehézségeire ad játékos magyarázatot. Tökéletes kommunikáció nem lehetséges, de mindent el kell követni a hatékony információs csatornák kiépítésére, valamint a szervezett, hatékony értekezleti rendszer kialakítására. 

 

 

Konfliktusok nélkül nem lehet élni, de háború nélkül igen. Ennek a gondolatnak végigjártuk az okait, megtanultuk a hatékony konfliktus kezelés módszerét, majd ki-ki egy teszt kitöltésével feltárhatta saját konfliktus kezelési stratégiáját. A program folyamatosan nagy érdeklődés, nyitottság mellett folyt. Trénerként  "nagyon élveztem a nyitott, elfogadó légkört, a mély, elgondolkodtató pillanatokat, amelyeket a résztvevők szeméyiségéből sugárzóan élhettem meg."

 

 

 

 

 

           Fehér Ferenc

 

            oktató  

 

 

 

 

 

 

 

Az oktatást nagyon hasznosnak, előremutatónak, tanulságosnak tartottuk, amelynek sok elemét nem csak a munkahelyükön, de a magánéletünkben is használhatónak tarjuk.

 KÖSZÖNJÜK FEFE !